Algemene voorwaarden

 Algemene voorwaarden TV de Bree  

Spelerspas

Alleen met een geldige KNLTB spelerspas mag je op het sportpark spelen. Dit geldt ook voor deelname aan competitiewedstrijden en officiële toernooien. Na aanmelding en betaling van contributie ontvang je je spelerspas via het clubhuis (Ledenpassenbak). 

Bij inschrijving is een digitale pasfoto vereist benodigd welke grotendeels aan dezelfde voorwaarden als een normale pasfoto voldoet;

  • Jij staat op de foto en die is recent, duidelijk en goed gelijkend.
  • De foto is recht van voren genomen, tegen een lichte, egale achtergrond.
  • De breedte van het hoofd op de foto is ongeveer twee-derde van de fotobreedte.
  • Beide ogen zijn zichtbaar, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen. Het dragen van een bril met donkere glazen is alleen toegestaan, wanneer de drager kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is.
  • Het hoofd is onbedekt, tenzij de aanvrager kan aantonen dat godsdienstige, levensovertuigelijke of medische redenen zich hiertegen verzetten. Wanneer het hoofd bedekt is, moet het gezicht duidelijk herkenbaar zijn.
  • Het bestandstype is .jpg en het formaat is tenminste 300 x 400 pixels.
  • De verhouding breedte / hoogte is ongeveer drie / vier.

Let op: de spelerspas is meerdere jaren geldig. Je ontvangt dus niet ieder jaar een nieuwe pas. Gooi je pas dus niet weg na afloop van het seizoen!  

 

Stilzwijgende verlenging lidmaatschap en betalen contributie

Ieders lidmaatschap wordt jaarlijks op 1 december met 1 jaar verlengd, tenzij je dit voor 1 december opzegt. Na aanmelding wordt jaarlijks via automatische incasso of ideal-betaling het verschuldigde contributiebedrag geïncasseerd. Alle eventuele kosten, waaronder incasso, deurwaarder-, advocaatkosten welke door TV de Bree worden gemaakt teneinde nakoming van verplichtingen te bewerkstelligen, zijn ten laste van het lid.  

 

Kantinedienst / Vrijwilligersbijdrage

U bent verplicht om jaarlijks een aantal uren vrijwilligerswerk te leveren. Het aantal uur wordt uiterlijk in december van het voorgaande jaar gepubliceerd. De invulling van deze vrijwilligersuren kan via het draaien van kantinediensten, vrijwilligerswerk of deelname aan een commissie. Mocht u interesse hebben om deel te nemen in een commissie kunt u contact opnemen met één van de specifieke commissies of het bestuur. 

 

Banen reserveren

Actieve leden die een tennisbaan willen reserveren kunnen dit doen via het aanwezige reserveringssysteem, de KNLTB club-app.  

 

Aansprakelijkheid

Deelname aan vrij spelen, een training of evenement bij of met TV de Bree is geheel op eigen risico. TV de Bree is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training/evenement. Tv de Bree aanvaardt geen schade of gevolgschade door blessures of letsel ontstaan door het gebruik van onze faciliteiten of evenementen.   TV de Bree aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade van, diefstal of verduistering van waardevolle spullen of andere persoonlijke eigendommen op het sportpark.  

 

Tennisbaan betreden 

De tennisbaan mag uitsluitend betreden worden met schone kunstgras court of allcourt tennisschoenen. Het is verboden om de tennisbaan met schoenen te betreden waar je op straat mee hebt gelopen, zelfs als je deze hebt schoongemaakt. De zolen van de schoenen mogen niet afgeven (dus geen zwarte of donkerkleurige zolen). Er mag ook geen vuiligheid onder de schoenen zitten. Er staan zitbankjes naast de tennisbanen achter het zijhek waar je je buitenschoenen kunt uitdoen en je schone tennisschoenen kunt aandoen. Om vlekken en vuiligheid op de tennisbanen te voorkomen mag je uitsluitend eten en drinken op de zitbankjes achter het zijhek. Op deze zitbankjes kun je dus ook je schoenen verwisselen. Indien je niet beschikt over juiste schoeisel word je niet toegelaten op de baan. Eventuele vervolgschade (vlekken) worden direct op je verhaald met uitsluiting als gevolg.  

 

Introducé

Het is mogelijk om als bestaand lid met een introducé te tennissen. De kosten hiervoor wisselen per jaar en zijn bij de bar af te rekenen. Bij het reserveren van de baan kan het bestaande lid een introducé toevoegen. Ingeval twee of meerdere niet leden een baan willen reserveren kunnen zij contact opnemen met de info mailbox: [email protected] zodat de baan tijdig gereserveerd kan worden. Betaling zal dan vooraf of op locatie plaats moeten vinden.  

 

Privacy

TV de Bree verklaart hierbij dat persoonsgegevens nimmer verkocht zullen worden, met het oog op de privacywetgeving.  Wij behouden ons het recht voor foto's en/of video's te mogen maken bij activiteiten en/of evenementen die door TV de Bree georganiseerd zijn. Deze foto's en video's plaatsen wij op de website van onze club of andere sociale media, die op naam staan van TV de Bree. Bij deelname gaat u hier automatisch mee akkoord.  

 

Wijziging in voorwaarden

De algemene voorwaarden kunnen gewijzigd worden zonder individuele waarschuwing.  

 

Overig

Bij inschrijving ga je akkoord met bovenstaande voorwaarden. Voor situaties waar deze Algemene Voorwaarden niet voorzien wordt gekeken naar de statuten. Bij onbeschreven situaties die een oordeel vergen zal een meerderheid van het bestuur een bindende uitspraak doen.   

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 33 277 3268

Adres

Eikenlaan 2
3925 VK Scherpenzeel

KVK-nummer

40119051